Kära medlemmar

Om någon för ett år sedan skulle ha förutspått att det vi nu råkat ut för i Coronans spår hade vi säkert avfärdat detta som ren science fiction.
Nu har vi viruset här och det verkar vara långt kvar innan vi kan blåsa faran över.
 
Våra bilar är dock (oftast) friska och mår bra av att användas. De flesta sammankomster och rallyn är givetvis inställda/framflyttade men initiativrika medlemmar har ändå ordnat en del mindre rallyn med en säker inramning. Även luncherna i Stockholm och Göteborg börjar komma igång igen. Samarbetet med AHK är fortsatt mycket gott.

Läget i vår moderklubb fortsätter dock att utvecklas åt fel håll, katastrofal utveckling åt väldigt fel håll. En bristande ledning som är ovillig att ge ifrån sig ”makten”. Det är så långt gånget att förtroendekapitalet måste anses förbrukat. En majoritet av de brittiska sektionerna anser detta liksom de allra flesta kontinentala sektionerna.

Vad händer nu?

Ted Meachem (ordförande i Central Southern, UK samt mångårig ordförande vid våra AGM) kallar till ett extra årsmöte där förslaget är att avsätta hela nuvarande styrelse. Detta är en nödvändighet för att få en nystart till stånd.

Prel datum för det extra årsmötet är den 24:de oktober. Dagen efter dvs 25:de oktober har vi vårt årsmöte i Linköping för att våra medlemmar ska få ”latest news”. Information om agenda och styrelsens förslag kommer några veckor innan vårt årsmöte.

Min önskan är att en ny styrelse väljs för moderklubben med en demokratisk och modern attityd gentemot medlemmarna så väl de brittiska som kontinentala samt gentemot personalen på Hunt House. För att få denna förändring till stånd är det MYCKET viktigt och direkt avgörande att vi tillsammans röstar bort ”det gamla”. Hur själva röstningen går till återkommer vi till så fort vi vet alternativen.
 
Ett annat alternativ är att bryta sig ur RREC vilket amerikanerna gjorde redan 1953 men jag anser det bästa är att behålla nuvarande organisation men byta ut styrelsen.

Argumenten för detta utvecklas av Ted M, se bifogad artikel avsedd för bulletinen ”Spirit and Speed”. Det är i sammanhanget också viktigt att informera om att de kontinentala sektionerna har ett samordningsmöte i Zürich 17 oktober dit Stefan Tanzborn och undertecknad åker.
 
Men som sagt, för att lyckas genomföra en nödvändig förändring i moderklubben är det avgörande att samla röster från medlemmarna såväl i Sverige, Norge, Danmark samt övriga kontinentala sektioner och givetvis i UK.

Så nu anmodar vi alla medlemmar att rösta för medlemmars och klubbens bästa.

Kom ihåg att vår klubb skall värna om våra medlemmars intresse av att köra och ta hand om våra bilar, träffa trevliga människor, vårda ett kulturarv samt inte minst ATT HA KUL! Maktkampernas tid måste förflyttas till historieböckerna!
 
Med hopp om att vi med gemensamma krafter kan få den styrelse i moderklubben som vi förtjänar,

Kind Regards
Per Ö ordf.

chairman@rrec.se

ps
Om någon medlem har frågor runt RREC är ni välkomna att höra av er direkt till mig för undvikande av onödiga spekulationer. ds

Länk till Ted Meachem artikel