Kalmarposten uppmärksammade RREC träffen i Kläckeberga och Solliden