Bakgrund
Kläckeberga Gård

 En liten bit från Kalmar i nordvästlig riktning härskar ett öppet kulturlandskap med vidsträckta jordbruksmarker och tilltalande mangårdsbyggnader. Den största av dessa, Kläckeberga gård, har en mycket lång historia med början på 1300-talet. År 1527 var den Gustav Vasas kronogård. Sedan följde en lång rad adliga ägare, bl.a. de på 1700-talet omskrivna major Henrik Ulvenklou och sonen överste Abraham Henrik Ulvenklou.

Denne uppförde mangårdsbyggnaden i sin nuvarande skepnad 1780. Under gårdens brokiga historia har den varit residens för såväl biskop som landshövding. Något mindre prestigefyllda år följde under förra seklet när gården var militärförläggning och i kommunal ägo. I slutfasen av det senare ägandet var skicket synnerligen dåligt och det regnade in.

Det var här undret skedde för 20 år sedan: En dansk finansrådgivare och bankchef sadlade om efter 25 år i branschen och blev kulturarbetare. Han var självlärd på renovering av antika kakelugnar och fick tips om gården med sina 800 m², 29 rum och sist; men inte minst; 19 kakelugnar.

Per Dahlberg, som han heter, kunde inte stå emot utmaningen, så han köpte gården år 2000 av Kalmar kommun. Sedan dess har han bokstavligen ägnat hela sitt liv åt att återställa byggnaderna såväl exteriört som interiört samt inreda huvudbyggnaden tidsenligt.

Alla rum utom tre är nu renoverade och samtliga kakelugnar har plockats ner sten för sten. Nästan allihop står nu åter på sin plats och fungerar oklanderligt. Särskilt spektakulärt vad gäller murarjobb är Kalmars största bakugn i det största av de tre köken; grovköket. Ingen professionell murare vågade sig på projektet att mura nytt från källare till skorsten av denna kolossala tungviktare.

Så Per gjorde jobbet själv. Att se honom elda ”halva längskluvna stockar” snarare än ”kasta in en pinne i brasan” ger bara den upplevelsen fog för uttrycket ”detta kan inte beskrivas; detta måste upplevas på plats” med Per som guide!

Under resans gång har Per Dahlbergs rykte spridits till slott och koja vad gäller hans färdigheter att renovera antika kakelugnar. Han anses ha världsrykte i branschen. Det har lett till uppdrag i såväl Europa som USA och många slott och herrgårdar står i kö för uppdrag.

Mycket omskrivna är de arbeten som utförts för kungahus i Europa, framförallt det danska. Men i dag står även ”vanligt folk” i kö för att engagera Per, som inte tvekar att ta sig an även uppdrag i vanliga miljöer, t.ex. på Öland när tid finns och när det passar i hans kalender.

Framgångarna med renoveringen har medfört en lång rad artiklar, särskilt i fackpressen både i Sverige och utomlands. Som exempel kan nämnas att såväl Gods och Gårdar som Antik och Auktion skrivit omfattande reportage.

Upplevelsen att med egna ögon få se Kläckeberga Gård är förbehållen RREC medlemmarna den 3 augusti. Därför ges inga ytterligare detaljer nu. Men avslutningsvis bör nämnas att lunchen i Riddarsalen blir något speciellt. Väggarna är prydda med världens största samling av Johanniterordens vapensköldar!