Bästa medlemmar,
 
Hoppas 2019 börjat till belåtenhet!
Vi är väl alla stolta att tillhöra RREC!

Traditionellt har ju klubben styrts av UK.
Besluten inför årsmötet AGM är redan ofta fattade...
 
Nu har vi en chans att få en skandinav i huvudstyrelsen nämligen
Ole Hviid-Nielsen fr Danmark.

I senaste engelska bulletinen hittar du röstkort och en beskrivning av Ole. Med en skandinav i huvudstyrelsen får vi större möjlighet att påverka klubben i en för oss gynnsam riktning och vi får även en större insyn.
 
Därför är det nu upp till er kära medlemmar om ni vill rösta in Ole!
 
Skicka antingen in röstkortet direkt till England enl instruktion på talongen. Senaste 4e april måste brevet nått England.
 
ELLER skicka talongen senaste 20 mars till Hans Örming Krakelspektakelgatan 3, 16870 Bromma
så vidarebefordrar han i klump.
 
Kind Regards,
Per Östlund
Ordf Swedish Section

Vid frågor, kontakta gärna undertecknad.

chairman@rrec.se

Länk till röstningsformuläret