Några tankar om årsavgiften


Då och då mailar eller ringer en RREC-medlem och vill utbyta tankar om årsavgiften. När vi höjde från 900 till 1250 kronor var vi i styrelsen lite oroliga för reaktionerna. Men den stora majoriteten har lyssnat på våra förklaringar och accepterat skälen till höjningen, vilket vi naturligtvis är mycket glada för.

I Bulletinen 2015 nr 3, sidan 17 visade vår dåvarande kassör Kai Adolfsson på ett mycket pedagogiskt sätt hur de 900 kronorna användes och varför en höjning till 1250 kronor var oundviklig.

Att större delen av avgiften går till England kan man förstås ha synpunkter på. Men de förser oss med en mycket uppskattad klubbtidning sex gånger per år, ett annonsblad 12 gånger per år och ger oss möjlighet att delta på klubbträffar i England, bland annat det största årliga RREC-rallyt i världen, Annual Rally i juni. Jag har deltagit flera gånger och det är ett minne för livet. Ingen annanstans i världen kan man på en dag se 1 300 Bentleys och Rolls-Royce samlade.

Vi har tillgång till engelska klubbhuset The Hunt House som kostar stora pengar att driva. Där finns intressanta arkiv och annat som kommer medlemmarna till del genom den service som klubben erbjuder alla som vill veta mer om sin bils historia. Vid mina halvdussinet besök av det engelska högkvarteret har jag fått värdefulla kontakter. Jag har även fått mycket information om min Rolls-Royce och även om den samtidigt beställda systerbilen. Vid tre av besöken på Hunt House har f.ö. min veteranbil varit med.

I det svenska medlemskapet ingår att få en skandinavisk sektionstidning fyra gånger per år. Tidningen är mycket uppskattad och anses även av andra märkesklubbar ligga på en hög nivå. En förmånlig försäkring av din Rolls-Royce eller Bentley erbjuds medlem via försäkringsbolagen.

Engelsmännen brukar som illustration till vad vi får för medlemsavgiften säga att så länge den inte kostar mer än en full tank på Rollsen eller Bentleyn så är det OK. Med det synsättet är vår medlemsavgift på ca 100 kr per månad väl värd pengarna.

Vi i Sverige har svårt att påverka den engelska avgiften som en stor del av vår svenska medlemsavgift går till. Men vi gör vad vi kan för att hålla nere våra egna kostnader i den svenska sektionen till en rimlig nivå. Vi försöker öka våra intäkter genom att till exempel hitta fler sponsorer och annonsörer i tidningen och på hemsidan.

Vad kan vi då göra mera för att utnyttja medlemskapet på ett bra sätt? Så här har jag gjort, om det kan vara till någon hjälp:

1/ Deltagande på tvådagarsseminarium om just min modell vid det engelska högkvarteret. De kunskaper jag fick då var oerhört värdefulla, speciellt eftersom man fick lära sig vad man skulle låta bli att försöka åtgärda själv. Som allmänt tekniskt okunnig passade det mig perfekt.

2/ Arrangera och deltaga i lokala träffar. Praktiskt taget alla RREC-medlemmar i ”mitt” distrikt brukar deltaga. Det kontaktnätet har betytt mycket både ur social synvinkel och när bilen krånglat.

3/ Deltaga på träffar i Skandinavien. Ger samma positiva ”effekt” som lokala möten.

Avslutningsvis:
Flera medlemmar har undrat över den synnerligen påkostade årsboken. Den kom i sin vanliga säck för en tid sedan. ”Är det vad våra pengar används till”, frågar sig en och annan.

2014 och 2015 deltog jag på AGM (Ordförande möte) på Hunt House i Paulerspury. Varje år tycks syftet med boken ifrågasättas. Frågor är ibland av provocerande typ:
”Hur många RREC-medlemmar köper privata helikoptrar?
Hur många köper en lägenhet i London för tiotals miljoner pund?
Hur många spelar hästpolo; en av världens dyraste sporter?”

Sanningen är att styrelsen i England är jättestolta att annonsörerna täcker hela trycknings- och distributionskostnaderna. Ja, man redovisar faktiskt att man går med avsevärd vinst! Det är nog så att många vill sola sig i glansen av Bentley och Rolls-Royce. Den senaste utgåvan hade i alla fall bortåt 100 sidor om våra bilar. Läs gärna dessa och hoppa över annonserna!

Med vänlig hälsning
Rune Johansson

Ordf RREC-svenska sektionen
DA-RREC-Småland och Blekinge

chairman@rrec.se
 

Länk till artikeln i Bulletinen om årsavgiften -klicka här!