Distriktsansvariga (DA) – värdefulla medarbetare

Som du säkert noterat har vi vakanser som DA i Stockholm med omnejd. Rune Sahlberg slutade vid årsskiftet och Kalle Giertz kör vidare tills vi hittat en ersättare. Både Rune och Kalle har haft ansvaret lång tid. De har båda på ett förtjänstfullt sätt arbetat för RREC:s svenska sektion och arrangerat mängder av lokala möten.

De RREC-medlemmar som har deltagit; såväl från distrikten som utanför dessa; har varit mycket glada och tacksamma för deras engagemang och hängivenhet. Även vi i styrelsen uppskattar mycket att de tagit på sig DA-ansvaret under dessa år.

För att underlätta att lokala träffar i Stockholm kan fortsätta är det styrelsens önskan att någon eller några medlemmar kan ta över stafettpinnen efter Rune och Kalle.

Vad innebär det att vara DA? Jo, den ursprungliga tanken från starten 2010 gäller till stora delar än i dag, men tål att upprepas:

1/ Ett distrikt kan vara litet eller stort; det viktiga är att det finns medlemmar, som vill träffas under otvungna former med bilintresset som utgångspunkt

2/ Varje distrikt har fritt spelrum när det gäller val av besöksmål eller aktiviteter

3/ Alla medlemmar i distriktet är välkomna att tipsa DA och även att helt eller delvis arrangera träffar. DA är ”navet”, men hjälp värdesätts självfallet

4/ Arrangemangen ska publiceras i förväg på hemsidan

5/ Alla medlemmar i RREC är välkomna att deltaga, dvs även utanför respektive distrikt

6/ Referat från träffarna ska publiceras på hemsidan och i förekommande fall i Bulletinen om redaktören har ledigt utrymme

7/ Klubben sponsrar varje deltagare med upp till 100 kr om utgifter i form av inträde, guidning, lokalhyra etc kan redovisas

8/ Nivån på träff är inte avgörande: Det räcker med att man är några stycken bilar och åker ut på picknick tillsammans med finbilarna

9/ Ett bra riktmärke för ett distrikt är två träffar per säsong, där om möjligt tidpunkt väljs så att finbilen kan användas. Men ett julbord tillsammans är inte fel

10/ DA ska sprida goodwill om klubben, vara resursperson vid arrangemang av årsmötet, hjälpa till att avdramatisera ägandet samt hjälpa klubben att värva nya medlemmar

Styrelsen stöder DA och tycker det är bra med erfarenhetsutbyte. Därför tror vi att DA ska träffas och tipsa varandra om hur verksamheten kan utvecklas. När vi fått en eller flera DA i stockholmsområdet är det lämpligt att anordna ett DA-möte. Det kan ske i samband med årsmötet eller inför starten av höstsäsongen. Samma ersättningsregler som vid styrelsemöten ska gälla.

Själv har jag haft stor glädje av att vara DA sedan starten. Det har verkligen inte känts som någon belastning och alla positiva reaktioner från deltagarna har gjort att man sett fram emot nästa träff.

Jag ansvarade först 2010 för Värmland och Närke och från 2011 för Småland och Blekinge. Långt innan vi införde begreppet DA provade jag på liknande arrangemang. Vi besökte 1999 Degerfors Järnverk och Björkborns Herrgård i Karlskoga, Alfred Nobels sista hem i Sverige.

Då jag valdes in i styrelsen som suppleant 2010 fick jag uppdraget att dra upp riktlinjerna för DA. Sedan har det bara rullat på med två träffar årligen i mitt distrikt. Mina kollegor här nere i mörkaste Småland har varit mycket trevliga att ha att göra med och har bidragit starkt till att hitta roliga aktiviteter.

Exempel på besöksmål, där tipset kommit från RREC-medlemmar i mitt distrikt, och där man tagit mycket aktiv del i arrangemanget:

a/ Heinekes Villa, med koppling till ett människoöde av sällsynt dignitet

b/ Kristianopel, en underbar plats med månghundraårig historia

c/ lantbruksmuseet i Läckeby, ett eldorado för den som gillar gamla maskiner

d/ Christinelund, en av länets större gårdar

För att idén med DA ska fungera bra krävs BÅDE att det finns engagerade personer, som är beredda att ta på sig lite jobb med förberedelse av träffarna, OCH att medlemmarna ställer upp och deltager.

Jag vill gärna avsluta med: Det är roligt att vara DA! Man får mycket uppskattning från medlemmar i sitt distrikt. Man kommer i kontakt med många nya intressanta personer och besöker platser man knappt hört talas om tidigare. Glöm inte att våra bilar är en dörröppnare! Är du intresserad; tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen!

Rune Johansson
Ordförande RREC-svenska sektionen
DA-Småland & Blekinge

chairman@rrec.se