Rättelser i Bulletin nr 4 - 2016

Vi beklagar att några fel har kommit med i denna Bulletin. Följande rättelser;

Sidan 2 - Ordförande har ordet.
Rätt datum för årsmötet på Öland är 2-4 juni 2017.

Sidan 5 - Rätt namn är Mikael De Geer
(och inte Johan).

Sidan 13 - Kungsrallyt
Foton är tagna av Birger Lallo och Arne Dagmalm.