RREC-träff i Kalmar län 17 september 2016
 

För omväxlings skull samlades bilarna på fastlandssidan. Vi var 23 personer i åtta bilar; fyra Bentley och fyra Rolls-Royce. Så bar det av mot första resmålet, Kanaberg. För att undvika nya E22:an vek vi av norr om Ljungbyholm och tog gamla E22:an söderut.

Vädret var på vår sida och vi passerade många välmående jordbruk med vackra mangårdsbyggnader, där man i många fall lyckats bevara snickarglädjen. Men det jag mest gillar när denna rutt nyttjas är alla döda träd, som tillåtits stå kvar i nära anslutning till vägen. Tänk att döda ekar, almar och askar kan vara så vackra! Just dessa slag av träd har en förmåga att stå upprätt många decennier efter att livet flytt.

Kanaberg besöktes för ett år sedan, också då på en RREC-träff. Men då var det bara min bil, som gjorde avstickaren på väg hem från Kristianopel, se referat på hemsidan. Deltagarna hade denna gång uppmanats att medtaga skor med gummisula, om de tänkte deltaga i bergsklättringen.

Förvånansvärt många hade hörsammat denna viktiga detalj i kallelsen och vi gav oss frejdigt iväg upp mot de småländska höjderna. Innan dess passerade vi många gigantiska träd, i vissa fall 30-40 m höga. Boniteten sägs vara bland den bästa i landet, vilket förklarar storskogen.

De flesta som bestiger Kanaberg använder sig av syrgastuber vid sina toppattacker, som startar från något av de många höghöjdslägren. Men inte vi! De flesta nådde toppen i enbart gymnastikskor, se bilder.

Läs gärna på nätet om mytomspunna Kanaberg, som är naturminnesmärke sedan 1948. Under den stora stenen i mitten ska det gå att nå Stora Grottan, som är 3x7 meter stor. Det var här de s.k. Kanabergstjuvarna höll till i början av 1800-talet. Den värste av dem, Köhlmanna-Pelle, blev till sist infångad och halshuggen på Vassmolösa avrättningsplats den 26 mars 1850.

Vi fortsatte nu mot huvudmålet, Christinelunds gård. Följande är hämtat från Wikipedia: ”I dagsläget finns 540 mjölkkor. Totalt finns det 1 400 djur. Det odlas majs, vall, spannmål, oljeväxter och utsädesärtor till Findus. Total areal 2 180 hektar uppdelat på 140 betesmark, 680 åkermark, 1 320 skog och 40 övrig mark”.

Beträffande gårdens historia kan från nätet noteras att adliga släkten Rappe (se referat från RREC-besöket på Strömsrum 2014) stod som ägare i 150 år och att man ”på tre generationer producerade fyra generaler. Vilken annan gård har gjort det?” Slut citat. Björn och Agneta Cedergren övertog gården från släkten Rappe 1985. Arealen var då ca 300 ha, vilket betyder att avsevärd utökning skett under de senaste trettio åren.

Vi togs emot av det mycket charmiga och trevliga ägarparet. Vi fick en ingående visning av den vackra mangårdsbyggnaden. Den detalj på nedervåningen, som nog imponerade mest på oss deltagare var den öppna hörnspisen i köket. Ingen av oss hade sett en liknande eldstad tidigare och det var snudd på spontana applåder när Agneta satte fyr.

På övervåningen tittade vi aningen avundsjukt på de synnerligen höga och pampiga parspeglarna. Dessa sades ha stått i rummet mesta tiden efter byggnadens tillkomst 1812-1815. Flera ljuskronor var även de av en dimension, som krävde takhöjd i intervallet 3-4 meter.

Vid rundvandringen utomhus tillsammans med Agneta och Björn noterades att man på ett pietetsfullt sätt renoverat en mängd vackra byggnader. Att dessa var belägna i direkt anslutning till Hagbyån; där Cedergrens gärna badade; gjorde ett oförglömligt helhetsintryck.

Björn berättade om det omfattande och intressanta arbetet att renovera bron mellan huvudbyggnaden och ladugårdarna. Bron klarade nu 40 ton, vilket kan behövas när gårdens jättetraktorer med fullt lass ska passera.

Vi hade nöjet att köra Agneta och Björn från Christinelund till Tveta. Vi är rätt sociala typer alla fyra, så konversationerna gick på högvarv. Agneta och Björn är relativt sett ungdomar, så de klarar säkert två samtal samtidigt. Men vi andra två är i 70årsåldern och försedda med öron, som glatt uppskattar den mellanruta vår bil är försedd med.

På Tveta parkerade vi som vanligt runt rondellen. Deltagarna letade förgäves efter skadade gräsmattor från bil invasionen den 27 augusti. Sedan gick vi in och intog lunch för samtliga deltagare.

Tack Björn och Agneta för er stora frikostighet och för den glädje ni visade oss vid besöket!
Tack Anders och Ewa Björkman, som skjutsade hem Björn och Agneta i sin härliga Rolls-Royce!
Tack, hustru Bitthe, för det hängivna arbetet för oss andra RREC-medlemmar!
Och slutligen, tack alla deltagare, som åter ställde upp med glatt humör och vackra fordon!

Rune Johansson
Ordf RREC-svenska sektionen
Distriktansvarig RREC-Småland och Blekinge 

 
 

 


Klicka här för fler bilder!

  Foto: Ewa Björkman, Joachim Grusell, Rune Johansson