Rolls-Royce Motor Cars bekräftar utveckling av ny modell.

5 augusti 2014, Goodwood

Tillverkaren av världens super lyxbilar i dag bekräftade utvecklingsprogrammet för en ny Rolls-Royce. Den nya bilen kommer att nå marknaden i mitten av 2016.

Bilen kommer att bygga vidare på framgångarna med Phantom, Ghost och Wraith genom att fortsätta att frimodigt forma framtiden för bilmärket med modern, elegant och sinnlig design. Det kommer att leverera enkel, öppen topp turnerande genom perfekta äktenskapet av modern Rolls-Royce lyx, stil och elegans med en engagerande och entusiasmerande körupplevelse.

På tal från Home of Rolls-Royce på Goodwood, West Sussex, Torsten Müller-Ötvös, Verkställande direktör, Rolls-Royce Motor Cars, sade: "Jag är verkligen glad för att bekräfta i dag utvecklingen av vår nya modell, som kommer att öppna en spännande nytt kapitel i den stora berättelsen om Rolls-Royce Motor Cars. Vi håller på att utveckla ett spännande och grundligt modern tolkning av en höjdpunkt drophead tourer som kommer att införa ännu mer kräsna män och kvinnor att Rolls-Royce ägande. "

Peter Schwarzenbauer, ordförande för Rolls-Royce Motor Cars, välkomnade tillkännagivandet sade "Tillkännagivandet av en ny Rolls-Royce-modellen är alltid ett banbrytande ögonblick i bilindustrin. När den kommer 2016, kommer detta eleganta och sensuella ny bil bygger på framgången för våra nuvarande modeller och kommer att spela en viktig roll i att uppfylla Rolls-Royce Motor Car engagemang för en långsiktigt hållbar tillväxt. "

Den nya bilen genomgår för närvarande en rigorös process för prototyptestning som det går in på sitt nästa steg i utvecklingen.

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS CONFIRMS DEVELOPMENT OF NEW MODEL

5th August 2014, Goodwood

The manufacturer of the world’s pinnacle super-luxury automobiles today confirmed the development programme for a new Rolls-Royce. The new car will reach the market by mid-2016.

The car will build on the success of Phantom, Ghost and Wraith by continuing to boldly shape the future of the marque with contemporary, graceful and sensuous styling. It will deliver effortless, open-top touring through the perfect marriage of modern Rolls-Royce luxury, style and elegance with an engaging and exhilarating driving experience.

Speaking from the Home of Rolls-Royce at Goodwood, West Sussex, Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars, said, “I am truly delighted to confirm today the development of our new model which will open an exciting new chapter in the great story of Rolls-Royce Motor Cars. We are currently developing an exciting and thoroughly contemporary interpretation of a pinnacle drophead tourer which will introduce even more discerning men and women to Rolls-Royce ownership.”

Peter Schwarzenbauer, Chairman of Rolls-Royce Motor Cars, welcomed the announcement saying, “The announcement of a new Rolls-Royce model is always a seminal moment in the automobile industry. When it arrives in 2016, this elegant and sensuous new car will build on the success of our current models and will play a key part in fulfilling Rolls-Royce Motor Car’s commitment to long-term sustainable growth.”

The new car is currently undergoing a rigorous process of prototype testing as it enters its next stage of development.

Källa: Rolls-Royce Motor Cars
 
www.rrec.se