Klubbkonferensen i England 2012  

Vi var tre delegater från Sverige som mötte upp på den 42:a klubbkonferensen hos vår engelska moderklubb vid klubbens egendom The Hunt House i Paulerspury en kort bit från Northampton i England 1-2 april 2012.

Den genuint lantiga miljön i dessa vackra omgivningar är en fantastisk upplevelse i sig. Vid den förberedande delen av konferensen var det deltagarna från klubbsektionerna utanför England som hade ett informellt möte där olika aktiviteter diskuterades.

 Därefter vidtog den officiella konferensen med grupparbeten om hur klubben skulle organisera sig i förhållande till de kontinentala sektionerna och hur man skulle anordna internationella rallyn.

På kvällen avhölls klubbens galamiddag på ett av de finare hotellen i Northampton. Här deltog såväl engelska som övriga europeiska konferensdeltagare.


 

 

 Resultaten av grupparbetena redovisades i The Hunt House nästföljande dag. Det genomgående mantrat vid konferensen var att vi alla är en klubb, alldeles oavsett om vi är verksamma i de engelska sektionerna eller i de kontinentala sektionerna.

Senare samma dag hölls moderklubbens årsmöte. För oss som kom från Sverige var deltagandet en intressant upplevelse med möjlighet att träffa och tala enskilt med många av moderklubbens företrädare, både nuvarande och tidigarevarande klubbfunktionärer.

Vi fick också tid att umgås särskilt med våra närmaste klubbsektionsdelegater från de norska och danska sektionerna.

Intressanta besök på egen hand hos det välrenommerade Rolls-Royce- och Bentley-renoveringsföretaget P & A Wood, Gaydons fina motormuseum och Stondons något enklare motormuseum blev grädden på moset för en lyckad Englandsresa.


Text och bild
Jan Segerfeldt

 

 
www.rrec.se